Det ska va gött å leva, annars kan det kvitta
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte Malmö Tennisklubb 2024

Tid: Söndag den 17 mars, 2024, kl. 15.00 – ca 16.30  

Plats: Hyllie Sportcenter, Bollspelsvägen 3, Malmö. 

 

 

Härmed kallas alla medlemmar i Malmö Tennisklubb till årsmötet. De medlemmar som önskar närvara på årsmötet får gärna anmäla det per mail till f_buchwald@hotmail.com senast tordag, den 14 mars så att vi i särskild ordning kan maila ut årsmöteshandlingarna till er. Ange såväl e-postadress och telefonnummer.

 

Om ni har förslag till styrelseledamöter har ni möjlighet att lämna förslag till valberedningens ordförande Gustav Wengen (gustav@wengen.nu) eller framföra det på sittande möte.

 

 

Dagordning

  1. Mötet öppnas och fastställande av röstlängd för mötet

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

  4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

  5. Fastställande av föredragningslista 

  6. Styrelsens...

      a. verksamhetsberättelse för 2023

      b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2023

  7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2023

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

  9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2023

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner angående

12. Val av...

      a. föreningens ordförande för en tid av ett år

      b. halva antalet (3 st) ledamöter i styrelsen för en tid av ett år

      c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning (2 st) för en tid av ett år

      d. revisorer (2 st) jämte suppleanter (2 st) för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

      e. ledamöter av valberedningen (3 st) för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

      f. beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor...

      a. kortfattad information från avgående respektive tillträdande ordförande 

14. Mötets avslutande 

 

Välkomna!