Det ska va gött å leva, annars kan det kvitta
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte Malmö Tennisklubb,  26 mars 2023 

Tid: Söndag den 26 mars, 2023, kl. 15.00 – ca 16.30  

Plats: Hyllie Sportcenter, Bollspelsvägen 3, Malmö. 

 

De medlemmar som önskar närvara på årsmötet får gärna anmäla det per mejl till  mthedius@gmail.com senast tors den 16 mars så att vi i särskild ordning kan mejla  ut årsmöteshandlingarna till er. Ange såväl e-postadress och telefonnummer. 

 

Dagordning

1. Mötet öppnas och fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2022

7.  Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2022. 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9.  Fastställande av medlemsavgifter för 2024

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2023

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner angående 

12. Val av:

      a) föreningens ordförande för en tid av ett år 

      b) halva antalet (3 st) ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

      c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning (2 st) för en tid av ett år 

      d) revisorer (2 st) jämte suppleanter (2 st) för en tid av ett år  (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta) 

      e) ledamöter i valberedningen (3 st) för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 

      f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där  föreningen har rätt att representera med ombud). 

13. Övriga frågor

      - Kortfattad Information från avgående respektive tillträdande ordförande

14. Mötets avslutande

 

Välkomna!